Vi utfører en rekke

renholdstjenester

Vi utfører en rekke

renholdstjenester!

Boning og skuring av gulv

Trappevask

Julerengjøring

Byggvask

Det er mange hensyn å ta ved valg av en ny leverandør, eller i vurderingen om du skal beholde eksisterende avtalepartner.

Kontakt oss og vi hjelper deg gjerne med spørsmål og behovsavklaring.